Cenník ...

Cennik
Mesačná celodenná starostlivosť o dieťa :

250,00 EUR
Mesačná poldenná starostlivosť o dieťa: 178,00 EUR (4 hodiny) + strava 3,60 EUR/deň(raňajky,obed,olovrant)
Adaptácia : pracovné dni 3,00 EUR/hod.
   Starostlivosť na pár hodín neposkytujeme
Stravné: 3,60 EUR/deň(raňajky,obed,olovrant)

 

Školné je splatné najneskôr do 1.dňa nasledujúceho  kalendárneho mesiaca na účet:

SK59 5600 0000 0027 4977 2001.

 

Rodičia, ktorí nieste presvedčení alebo ešte neviete či chcete k nám umiestniť dieťa, takí nás prosím nekontaktujte ! 

V prípade, že chcete nahlásiť k nám dieťa viac ako mesiac dopredu-napríklad (2,3 mesiace alebo pol roka), je potrebné zaplatiť zaň zálohu vo výške 100 EUR a v prípade, že dieťa nenastúpi v dohodnutý termín, záloha sa rodičovi NEVRÁTI.

                                    

 

 Súkromné detské jasle Trstená

Mgr. Katarína Surovčíková
Hattalova 49/15,  028 01 Trstená

Otváracia doba

Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:30

Otvorí sa Facebook stránka Detské jasle Trstená