Denný režim ...

Denný režim

Ponúkame výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na tanečnú, výtvarnú a hudobnú prípravu v materinskom jazyku. Súkromné detské jasle si zakladajú na  individuálnej starostlivosti, ktorú zabezpečujeme prácou detí v malých skupinkách podľa veku, na základe ich schopností a kreativity.

V našich jasličkách sa vaše dieťa naučí :

Základným pravidlám správania
Samostatne stolovať
Poprosiť a poďakovať
Chodiť na nočník a WC
Rôzne riekanky, piesne
Základné rytmické pohyby, tanec
Prvé výtvarné zručnosti, jemná a hrubá motorika

 

 

Denný režim :

7:00-08:00 - príchod detí, voľná hra
08:00-08:30 - raňajky
08:30-09:00 - voľná hra
09:00-10:00 - Pondelok : jemná motorika, hrubá motorika, grafomotorika ,(pobyt von)
                        Utorok : pohybovo-tanečná dielňa, učenie básničiek, spev,  (pobyt von)
                        Streda : prvé kroky s angličtinou- podľa veku a schopností dieťaťa, (pobyt von)
                        Štvrtok :grafomotorika, učenie básničiek, spev,(pobyt von)
                        Piatok : jemná motorika, hrubá motorika, ukazovanie a oboznamovanie sa s knihami a leporelami,(pobyt von)
10:00-10:15 - desiata (ovocie)
10:15-11:15 - pobyt na detskom ihrisku (prechádzka, detská zostava)
11:30-11:50 - obed
11:50-14:00 - spánok
14:00-14:30 - olovrant (ovocie)
14:30-15:30 - voľná hra a opakovanie si čo sa dieťa naučilo doobeda, postupný odchod domov

Čas aktivít nieje presný, záleží od schopností a potrieb detí.

 Súkromné detské jasle Trstená

Mgr. Katarína Surovčíková
Hattalova 49/15,  028 01 Trstená

Otváracia doba

Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:30

Otvorí sa Facebook stránka Detské jasle Trstená