Stravovanie ...

Stravovanie

V detských jasliach dbáme na získanie správnych stravovacích návykov, zabezpečujeme pre vaše deti pestrú a vyváženú stravu, pričom skladba stravy zodpovedá výživovým odporúčaniam  Úradu verejného zdravotníctva.

Vieme zabezpečiť celodennú stravu aj deťom s poruchou trávenia /celiakia, intolerancia laktózy, potravinové alergie.../.

Odborným garantom racionálneho stravovania vašich detí je okresný dietológ MUDr. Margita Surovčíková.

Denný stravovací režim sa skladá z  raňajok, obeda, olovrantu, dennej neobmedzenej ponuky čerstvého ovocia a zeleniny.  Detičky aktívne vedieme k pravidelnému pitnému režimu. Strava je zabezpečená dovozom jedla z materskej školy v Trstenej a výdaj stravy vykonáva osoba s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti s platným zdravotným preukazom.

V prípade, že dieťa z nejakého dôvodu odmietne stravu, alebo ju nedoje niesme povinní ju zabaliť na dojedenie domov.

 

 

 

 Súkromné detské jasle Trstená

Mgr. Katarína Surovčíková
Hattalova 49/15,  028 01 Trstená

Otváracia doba

Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:30

Otvorí sa Facebook stránka Detské jasle Trstená