Niekoľko informácii o nás ...

rainbow

Úvodom:

Dovoľte, aby som  vám predstavila novovybudované moderné súkromné zariadenie určené na  poskytovanie starostlivosti o deti vo veku od 1 roka do 3-4 rokov typu detských jaslí, kde vaše dieťa nepocíti "sterilitu" klasických predškolských zariadení, ale pohodu rodinnej atmosféry.

Vďaka individuálnemu prístupu školených opatrovateliek k malému množstvu detí a diferencovanej starostlivosti podľa veku vášho dieťaťa, chceme dosiahnuť rozvoj v oblasti zmyslového vnímania, jemnej a hrubej motoriky, rozvoj reči, učiť  osobnej hygiene, vytvárať  vzťah k prírode a k pohybovej aktivite, vzbudzovať túžbu po poznávaní. Pri našich hudobných, výtvarných a pohybových aktivitách kladieme dôraz na osobnosť vášho dieťaťa v kombinácii s kreatívnym prostredím, hrou a edukáciou. Detské jasle sú zo zákona do 3 rokov. Materská škola je zo zákona od 3 rokov.

Vyplnili sme tým medzeru pre poskytovanie starostlivosti o najmenšie deti. Táto služba v meste Trstená a okolí  chýbala od roku 1989.

Naše zariadenie bolo uvedené do činnosti  01.09.2016.

Lokalita:

Nájdete nás vo vile, ktorá je situovaná blízko centra mesta Trstená,  v tichom a pokojnom prostredí, na ulici Hattalova číslo 49/15. Čiastočne zrekonštruovaná budova rodinného domu je plne upravená pre potreby vašich detí a spĺňa prísne bezpečnostné, protipožiarne a hygienické kritériá podľa najnovšej novely zákona číslo 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V zariadení sa nachádza šatňa, jedáleň, herne pre rôzne vekové kategórie detí, spálne pre rôzne vekové kategórie detí, sociálne zariadenia pre deti a personál. Súčasťou  zariadenia je rozmerná záhrada situovaná mimo rušných cestných komunikácií, s pestovaným trávnikom, veľkorysou prekrytou terasou, krytými pieskoviskami, certifikovaným zariadením pre najmenšie deti, ako sú hojdačky, preliezky, záhradný domček.

Našim cieľom je poskytovať profesionálnu starostlivosť o každé zdravé dieťa vo veku od 1 roka do 3-4 rokov a pre každého rodiča, ktorý prejaví záujem, bez výnimky. Rodič nemusí dokladovať potvrdenie o pracovnom vzťahu.

Financovanie detských jaslí. Detské jasle NIESÚ dotované štátom ani obcou, tak ako sú masívne dotované štátne škôlky obcou. Ale rodič si vie vyplatiť napríklad aj jasle z vysokého rodičovského príspevku. V prípade nástupu do práce, rodič o rodičovský príspevok nepríde a má naň nárok do 3 rokov veku dieťaťa.

Služby poskytujeme:

 • deťom rodičov, ktorí študujú /denné aj diaľkové štúdium na strednej, vysokej škole/, alebo sa inak pripravujú na profesionálnu kariéru ako sú vzdelávacie kurzy, školenia, majú prácu  z domu,
 • deťom matiek, ktoré sú na materskej dovolenke s  mladším súrodencom,
 • deťom matiek, ktoré si rozbiehajú svoj biznis na živnosť, ale neplatia odvody   do sociálnej  poisťovne prvý rok podnikania,
 • deťom matiek, ktoré si hľadajú prácu  a chodia po pohovoroch, úradoch,
 • deťom matiek, ktoré  nepracujú, lebo ich manžel dokáže svoju rodinu sám finančne zabezpečiť, ale sú presvedčené, že ich deti kolektív potrebujú a túto službu si dokážu zaplatiť.

Našim krédom je, že dieťa sa môže ideálne vyvíjať a spoznávať svet iba vtedy, keď je uvoľnené, šťastné a spokojné. Chceme vašim deťom  vytvoriť  také miesto, kde sa budú cítiť bezpečne, kde pochopia princípy kamarátstva, tolerancie a kde sa naučia žiť v kolektíve. V rodičoch chceme vytvoriť pocit maximálnej dôvery v schopnosti  našich opatrovateliek a tak vytvoriť rodičom  podmienky na to, aby sa maximálne a bez obáv sústredili na svoju prácu.

Bezpečnosť vašich detí je u nás na prvom mieste. Celý areál je ohradený bezpečným plotom, kovaná brána aj bránička je  uzamknutá. Vstup do areálu a budovy je možný len po preukázaní sa. Únikový východ z horného poschodia je zabezpečený exteriérovým protipožiarnym schodiskom a únikové východy na prízemí spĺňajú prísne protipožiarne a bezpečnostné kritériá. Dňa 01.03.2024 sme po negatívnych skúsenostiach s 2 matkami boli nútení zriadiť kameru do interiéru detských jaslí, ktorá sníma obraz a hlavne zvuk. Kamera bude slúžiť LEN ako dôkazový materiál v prípade, že rodič napadne učiteľku formou: VERBÁLNY ÚTOK, KRIVO JU OBVINÍ,  FYZICKY NAPADNE alebo z nejakého dôvodu bude poškodzovať DOBRÉ MENO JASLÍ.  Nahliadnuť do kamery môže len majiteľ kamery , alebo po SÚHLASE od majiteľa- polícia.

Aj pri budovaní interiérových priestorov  sme prísne dbali na bezpečnosť detí tým, že sme používali  len certifikované materiály a výrobky, spĺňajúce prísne hygienické podmienky.

Pri výbere personálu kladieme veľký dôraz na vzťah opatrovateliek k deťom, na ich kreativitu, ich schopnosť rozvíjať vlohy a predispozície vašich detí. Preto náš kolektív tvoria skúsené zdravotné  sestry, učiteľky so vzdelaním pre deti v predškolských zariadeniach a opatrovateľky zaškolené na starostlivosť o deti do 3 rokov.

Navštívte nás kedykoľvek. Jasličky sú otvorené celoročne od 7:00 do 15:30 hod. Detičky k nám v žiadnom prípade netreba prihlasovať 1 rok dopredu. Stačí, keď tak urobíte MESIAC pred plánovaným nástupom.

Benefity nášho zariadenia:

 • zabezpečujeme starostlivosť o vaše dieťa celoročne, aj počas prázdnin
 • nachádzame sa v rodinnom dome s ohradeným ihriskom 
 • individuálny prístup podľa veku
 • sme menší kolektív-žiadna chorobnosť
 • sme kvalita, nie kvantita
 • bezplatné poradenstvo pri zdravotných problémoch dieťaťa
 • oboznamovanie sa s anglickým jazykom
 • vždy vysmiaté a milé pani učiteľky s prístupom a objatím ako od maminky
 • prijímame detičky z celého okresu Tvrdošín, ale aj z okresu Námestovo

Mgr. Katarína Surovčíková-majiteľka detských jaslí

 Súkromné detské jasle Trstená

Mgr. Katarína Surovčíková
Hattalova 49/15,  028 01 Trstená

Otváracia doba

Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:30

Otvorí sa Facebook stránka Detské jasle Trstená